Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2004, Cilt 34, Sayı 1
•   Derleme
Orijinal Araştırma
Çeşitli Antibiyotiklerin Antimikrobiyal Aktivitesi Üzerine İdrarın Etkisinin Farklı Escherichia coli Fenotiplerinde Araştırılması
Özden Büyükbaba-Boral, Nevriye Gönüllü, Ömer Küçükbasmacı, Mine Ang-Küçüker, Özdem Ang
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sitometrik İdrar Analizi ve İdrar Kültürü Sonuçlarının Karşılaştırılması
Nurittin Ardıç, Osman Metin İpçioğlu, Tuncay Kurukuyu, Mustafa Gültepe, Mustafa Özyurt
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Dışkı Örneklerinde Helicobacter pylori Antijeninin Saptanmasında ELISA ve İmmünokart Testinin Karşılaştırılması
Özden Büyükbaba-Boral, Nevriye Gönüllü, Mine Anğ-Küçüker
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Üriner Sistem İnfeksiyonlarına Yaklaşım
Serpil Kaya, Levent Özdemir, Mürşit Hasbek, Zeynep Sümer, Haluk Avunduk
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Örneklerden İzole Edilen Staphylococcus aureus Suşlarının Antibiyotiklere Dirençleri
Aslıhan Arıdoğan, Leman Atasever, Çiğdem Bal
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Fekal ve Klinik Örneklerden İzole Edilen Enterokok Suşlarının Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Rahmet Çaylan, Müge Üstünakın, Vamık Kadımov, Kemalettin Aydın, İftihar Köksal
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Örneklerden İzole Edilen Enterobacter Suşlarının Çeşitli Antibiyotiklere Direnç Oranları
Yelda Yazıcı, Faruk Aydın, İlknur Tosun, Neşe Kaklıkkaya, Rahmet Çaylan, İftihar Köksal
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hastane İnfeksiyonu Etkeni Pseudomonas aeruginosa Suşlarında Seftazidime Duyarlılığın E-Test ve Disk Diffüzyon Yöntemleri İle Araştırılması
Mustafa Gül, Ayfer Şensoy, Birsen Çetin, Fatma Korkmaz, Engin Seber
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Antibiotic Susceptibility and Carbapenem Resistance of Gram Negative Bacilli Recovered from Various Specimens of Hospitalized Patients in a Training Hospital for Chest Diseases
Can Biçmen, Güneş Şenol, Fatma Nur Eriş, Nermin Florat
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Rutin Laboratuvarda Candida albicans Tanısı Almış İzolatlarda Üç Farklı Yöntemle Candida dubliniensis Araştırılması
Nuran Esen, Aylin Şengönül, Nuran Yuluğ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Ağırlık ve Boy Persentil Değerlerine Etkisi
Mustafa Kaplan, S. Aytaç Polat
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bir Hastanenin Çeşitli Birimlerine Ait Su Dağıtım Sistemlerinden İzole Edilen Mikroorganizmalar
Bilge Hapçıoğlu, Yıldız Yeğenoğlu, Zayre Erturan, Yaşar Nakipoğlu
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Olarak Parvovirus B19 İnfeksiyonu Ön Tanılı Olguların Virolojik Takibi
Nilgün Işık, Ebru Sabahoğlu, D. Murat Işık, Sema Anak, Ali Ağaçfidan, Emel Bozkaya
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Viral Artritlerin Klinik ve Laboratuvar Tanısı
Nurittin Ardıç, Mustafa Özyurt, Mehmet Zeki Kıralp, İlyas Keskin
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Akut Brusellozlu Bir Vakada Pansitopeni
Şerife Akalın, M. Kemal Çelen, M. Faruk Geyik, Ö. Faruk Kökoğlu, S. Hoşoğlu, C. Ayaz
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim