Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2003, Cilt 33, Sayı 4
•   Derleme
Orijinal Araştırma
Hastanede Yatan Fungemili Hastalardan İzole Edilen Candida parapsilosis Kökenlerinin Virülans Faktörleri
Meltem Dağdeviren, Nilgün Çerikçioğlu, Melda Karavuş
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Virulence Factors and Susceptibility Patterns of Candida Strains Isolated from Patients with Vulvovaginal Candidiasis
Ayşe Kalkancı, Semra Kuştimur, Gülendam Bozdayı, Aydan Biri
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Yoğun Bakım Hastalarının Trakeal Aspirasyon Örneklerinden İzole Edilen Corynebacterium striatum Suşları
Çağrı Ergin, İlknur Kaleli, Simay Serin, Nural Cevahir, Melek Demir, Hüseyin Turgut
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Enterokoklarda Yüksek Düzey Aminoglikozid Direnci ile Beta Laktamaz Üretimi İlişkisi
Halil Yazgı, Mustafa Ertek, Hakan Uslu, Ayten Kadanalı
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İzole Edilen Mycobacterium tuberculosis İzolatlarında İlaç Direnci (2000 - 2002)
Nuran Esen, Ayriz Tuba Gündüz
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İstanbul'da Farklı Sosyoekonomik Statüdeki İlköğretim Öğrencilerinde Tinea capitis ve Pediculosis capitis Prevalansının Araştırılması
Bilge Hapçıoğlu, Yıldız Yeğenoğlu, Rian Dişçi, Zayre Erturan, Zakir Karayev
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Diyarbakır'da Satışa Sunulan Çiğ Köftelerin Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Bir Araştırma
Aydın Vural, Simten Yeşilmen
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Erzurum Bölgesinde Temin Edilen Çeşitli Peynir Örneklerinde Brucella Antijenlerinin ELISA ile Saptanması
Medine Güllüce, Ahmet Adıgüzel, Ö. Faruk Algur
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Chlamydia Cinsi Bakteriler
Abdullah Kılıç, Levent Doğancı
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İnsan Parvovirus B19 İnfeksiyonlarının Tanısında Kullanılan Moleküler Biyoloji Yöntemleri
Nilgün Işık, Ali Ağaçfidan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Yeni Bir Oral Antimikotik Olan Terbinafinin Veteriner Alanda Klinik Kullanımı
Burçak Özkan, Tamercan Morkoç, M. Erman Or
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Bacillus cereus Endoftalmisi: Olgu Sunumu
Arzu Kaya, Selçuk Kaya, Mustafa Durmuş, Buket Cicioğlu Arıdoğan, Yavuz Bardak
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim