Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2003, Cilt 33, Sayı 3
•   Derleme
Orijinal Araştırma
Escherichia coli ve Saccharomyces cerevisiae Suşlarının Elektromanyetik Alandaki Üreme Davranışları
Özlem Erol, Sevil Oldacay, Günhan Erdem
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Serum Nitrite Levels in Helicobacter pylori Associated Gastritis in Women
Hüseyin Baskın, Sevin Kırdar, İ Hakki Bahar, Nuran Yuluğ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Interaction Between Nitric Oxide and Respiratory Burst Responses of Mouse Peritoneal Macrophages against Salmonella typhimurium
Huseyin Baskın, Nedim Çakır, Nuran Yuluğ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

A Vitamininin Kızamık Hastalarının Polimorf Nüveli Lökosit Fonksiyonları Üzerine Etkisinin Ex Vivo Araştırılması
Serkan Akarsu , Ümran Soyoğul Gürer , Burçak Gürbüz Akarsu , Hüsnü Altunay , Adile Çevikbaş , Candan Johansson
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Escherichia coli Suşlarında Çeşitli Antibiyotiklere Direncin Hemolizin Üretimi ve Tipleri ile İlişkisi
Ömer Küçükbasmacı, Özden Büyükbaba-Boral, Tolga Öğüt, Serdar Susever, Mine ANĞ-Küçüker, Özdem Anğ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Akut Gastroenterit Olgularında Hareketli Aeromonasların Rolü ve Antimikrobiyal Maddelere Duyarlılıkları
Mustafa Berktaş , Hanifi Körkoca, İ. Hakkı Çiftçi Hüseyin Güdücüoğlu , Hamza Bozkurt , Oğuz Tuncer, Nihat Kutluay
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kan Kültürlerinin BacT/ALERT Sistemi ile Retrospektif Olarak Araştırılması
Rıza Adalati, Nilgün Yılbaz Döşoğlu Gülboy Dönmezdemir
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Yoğun Bakım Pnömonilerinin Mikrobiyolojik İzlemi
Hatice Erdoğan, Çiğdem Bal
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarının İsepamisin ve Amikasine Duyarlılıkları
Turan Gündüz, Süheyla Sürücüoğlu, Semra Kurutepe, Ümit Algün, Beril Özbakkaloğlu
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Örneklerden İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerde Siprofloksasin Direncinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Kutbettin Demirdağ, Mehmet Özden, Affan Denk, S. Sırrı Kılıç, Ahmet Kalkan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Vajinal ve Rektal Kolonizasyonu Olan Gebelerden İzole Edilen B Grubu Streptokokların Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Aynur Topkaya, Metin Küçükercan, Naz Oğuzoğlu, Nuriye Ünal, Kezban Narin
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Pediatrik Hematoloji - Onkoloji Hastalarında Candida Kolonizasyonu
Ayşegül Yağcı, Cengiz Akbenlioğlu , Cengiz Canpolat , Mustafa Bakır
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Kan Kültürlerinden Soyutlanan Candida Suşlarının Amfoterisin B ve Flukonazole in Vitro Duyarlılıkları
Nurver Ülger Toprak , Seda Erdoğan , Cennet Çelik , Candan Johansson
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Antifungal Duyarlılığın Belirlenmesinde “High Resolution” Besiyerinin Kullanıldığı Mikrodilüsyon Yöntemi
Mine Yücesoy, Esvet Mutlu
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Kandidemi Olgularında Etken Mayaların Hızlı Tanısında CHROMagar Candida'nın Yeri
Nurver Ülger Toprak, Seda Erdoğan, Cennet Çelik, Candan Johansson
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Hepatit C İnfeksiyonu Şüpheli Olgularda Enzim Immunoassay (EIA) ve COBAS AMPLICOR HCV-RNA Test Sonuçlarının Karşılaştırılması
Banu Bayraktar, Ayfer Eren Şensoy, Emin Bulut, Alper Gündüz, Engin Seber
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Bazı Bitki Ekstraktlarının (Laurocerasus officinalis, Rhododendron luteum, Rhododendron ponticum, Sambucus ebulus, Muscari fennifolium, Muscari masmeganus, Ornithogalum sphaerocarpum, Ornithogalum umbellatum, Mentha longifolia, Prangos ferulacea, Galium verum, Salvia limbata, Artemisia austriaca) Antibakteriyel Aktiviteleri Üzerine Bir Araştırma
Nimet Yiğit, Demet Yiğit, Ufuk Özgen, Ali Kandemir, Ahmet Ayyıldız
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Enterobacteriaceae Ailesi'nin Beta-laktam Direnç Fenotipleri
Nevriye Gönüllü
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Batı Nil Virus
Abdullah Kılıç, Levent Doğancı
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Mikobakteriyoloji Laboratuvarları: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Vildan Avkan Oğuz, Nurbanu Sezak, Ayşe Yüce
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Çamaşır suyunun (sodyum hipoklorit) hastanelerde kullanımı
Yaşar Nakipoğlu
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Nocardia asteroides'in Etken Olduğu Bir Akciğer İnfeksiyonu Olgusu
Meral Bülüç, Betigül Öngen, Nezahat Gürler
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim