Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 3, Sayfa(lar) 200-204
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Salmonella typhimurium'a Karşı Fare Peritoneal Makrofajlarının Solunum Patlaması ve Nitrik Oksit Yanıtlarının Etkileşimi
Huseyin Baskın1, Nedim Çakır2, Nuran Yuluğ1
1 Dokuz Eylul University, School of Medicine, Department of Microbiology and Clinical Microbiology, İzmir
2 Dokuz Eylul University, School of Medicine, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, İzmir
Anahtar Sözcükler: Nitrik oksit, solunum patlaması, makrofaj, Salmonella typhimurium

Nitrik oksit (NO) ve solunum patlaması (SP) yanıtları makrofajların “oksijene bağımlı” savunma mekanizmalarının temel ögelerini oluşturur. NO ve SP yanıtlarının insanlardaki rolleri açıklandığından beri de birçok çalışma bu konulara odaklanmıştır. Bu çalışmada, fakültatif hücre içi bir patojen olan Salmonella typhimurium'un ölü ve canlı biçimlerine fare peritoneal makrofajlarının yanıtları ve bu yanıtların biribirileri ile ilişkileri değerlendirilmiştir. Canlı bakteri grubunda NO ve SP yanıtları, ölü bakteri grubunda oluşan yanıtlara göre belirgin olarak daha yüksek bulunmuştur. NO yanıtlarının bir baskılayıcı ile baskılanması (N-nitro-L-arginine-methyl ester (L-NAME)), SP yanıtlarını etkilememiştir. L-arjininin (NO yolağı ara maddesi) eklenmesi, eğer yanıt tetiklenmemişse, NO üretimine etkili olmamıştır. Sonuç olarak, bu çalışma NO ve SP arasındaki etkileşim ve ilişkilerin infeksiyon patogenezine etkileri, hücre içi patojenlerce oluşan infeksiyonlarda bu iki yolağın baskılayıcı ve ara maddelerinin olası sağaltıcı etkileri gibi nedenlerle ileri çalışmalar yapılmasını desteklemektedir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim