Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 3, Sayfa(lar) 257-261
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Antifungal Duyarlılığın Belirlenmesinde “High Resolution” Besiyerinin Kullanıldığı Mikrodilüsyon Yöntemi
Mine Yücesoy, Esvet Mutlu
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Sözcükler: RPMI 1640 besiyeri, “high resolution” besiyeri, Candida albicans, mikrodilüsyon yöntemi

Bu çalışma, Candida albicans suşlarının antifungal ajanlara duyarlılığının saptanması amacıyla uygulanan mikrodilüsyon yönteminde “high resolution” besiyerinin kullanılabilirliğini araştırmak amacı ile yapılmıştır. Araştırmada, 105 C.albicans suşu incelenmiştir. Suşların amfoterisin B ve flukonazole duyarlılıkları, hem NCCLS M27-A standartlarına uygun olarak MOPS ile tamponlanan RPMI 1640 besiyerinin, hem de fosfat tampon ile tamponlanan “high resolution” besiyerinin kullanıldığı mikrodilüsyon yöntemi ile araştırılmıştır. Farklı besiyerleri ile belirlenen MİK değerlerinin dağılımları t testi kullanılarak karşılaştırılmıştır. Bunun yanında her iki besiyeri ile elde edilen sonuçlar karşılaştırılarak, +2 dilüsyon içindekiler uyumlu kabul edilmiştir. Ayrıca suşların MİK değerlerine göre duyarlılık kategorileri ve buna göre tutarlılık oranları belirlenmiştir. Amfoterisin B ve flukonazol için iki farklı besiyeri ile elde edilen MİK değerleri dağılımı arasında istatistiksel bir fark saptanmamıştır (amfoterisin B için p=0.183; flukonazol için p=0.130). Sonuçlarımızda +2 dilüsyon içindeki tutarlılık oranları amfoterisin B ve flukonazol için sırasıyla %82 ve %89 olarak belirlenmiştir. Bu oranlar, suşların duyarlılık kategorileri göz önüne alındığında amfoterisin B için %94, flukonazol için ise %95 olarak bulunmuştur. Sonuçlarımız ışığında; C.albicans suşlarının amfoterisin B ve flukonazole duyarlılığın belirlenmesi için uygulanan mikrodilüsyon yönteminde “high resolution” besiyerinin de kullanılabileceğini düşünmekteyiz.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim