Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 3, Sayfa(lar) 278-283
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Enterobacteriaceae Ailesi'nin Beta-laktam Direnç Fenotipleri
Nevriye Gönüllü
İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Enterobacteriaceae, beta-laktam direnç fenotipleri, beta-laktamazlar

Son 10 yılda Enterobacteriaceae ailesi üyelerinde beta-laktamlara direnç çok artmıştır. Bu derlemede Enterobacteriaceae türlerinde rastlanılan ve son yıllarda gündeme gelen, en önemli direnç fenotipleri açıklanmıştır. Beta-laktam direnç fenotiplerin tanınması yeni çıkabilecek direnç mekanizmaların tanımlanmasına ve beta-laktam direnç epidemiyolojisinin bilinmesine imkan tanıyacaktır. Penisilinazlar, inhibitörlere dirençli fenotipler, dereprese mutantların antibiyotik direnç paternleri, genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz fenotipin özellikleri, Enterobacteriaceae türleri gruplara ayrılarak değerlendirilmiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim