Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 3, Sayfa(lar) 266-268
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Hepatit C İnfeksiyonu Şüpheli Olgularda Enzim Immunoassay (EIA) ve COBAS AMPLICOR HCV-RNA Test Sonuçlarının Karşılaştırılması
Banu Bayraktar1, Ayfer Eren Şensoy2, Emin Bulut1, Alper Gündüz2, Engin Seber2
1 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul
2 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
Anahtar Sözcükler: HCV infeksiyonu tanısı, HCV RNA, PCR, Seroloji

Hepatit C virusu ( HCV) infeksiyonu geçirdiğinden şüphe edilen 95 hastadan alınan serum örnekleri çalışmaya dahil edilmiştir. 73 anti-HCV pozitif, 22 anti- HCV negatif örnekte PCR yöntemiyle vireminin araştırılması amaçlanmıştır. Seroloji ve PCR metodlarının her ikisiyle 75 örnekte uyumlu sonuç elde edilmiştir.Bu sonuçlardan 58'i pozitif ,17'si negatiftir. Anti- HCV pozitif olduğu halde, 14 örnekte HCV-RNA saptanmamıştır. HCV-RNA pozitif iki örnekte anti-HCV negatif bulunmuştur. Anti-HCV EIA ile HCV-RNA PCR sonuçları % 82,4 oranında uyumlu saptanmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim