Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 3, Sayfa(lar) 211-213
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Escherichia coli Suşlarında Çeşitli Antibiyotiklere Direncin Hemolizin Üretimi ve Tipleri ile İlişkisi
Ömer Küçükbasmacı1, Özden Büyükbaba-Boral2, Tolga Öğüt2, Serdar Susever2, Mine ANĞ-Küçüker2, Özdem Anğ2
1 İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Çapa, İstanbul
2 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Antibiyotiklere direnç, hemolizin, Escherichia coli

Yüz klinik Escherichia coli suşu hemolizin üretimi, hemolizin tipleri ve ampisilin, ampisilin-sulbaktam, gentamisin, trimetoprim-sulfometoksazol, tetrasiklin, nalidiksik asit, norfloksasin, ofloksasin ve siprofloksasin direnci arasındaki ilişki bakımından incelenmiştir. Suşların 24'ü en ez bir tip hemolizin üretmektedir. Hemolitik olmayan suşlarda hemolitik olanlara göre norfloksasin ve siprofloksasin direncine daha yüksek oranda rastlanılırken (p<0.05), diğer antibiyotikler için böyle bir ilişki bulunmamıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim