Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 3, Sayfa(lar) 219-224
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kan Kültürlerinin BacT/ALERT Sistemi ile Retrospektif Olarak Araştırılması
Rıza Adalati1, Nilgün Yılbaz Döşoğlu1 Gülboy Dönmezdemir1
1 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Kan Kültürü, BacT/ALERT Sistemi

Bu çalışmada, 1 Ocak-31 Aralık 2001 tarihleri arasında BacT/ALERT sistemi ile incelenen toplam 2341 kan kültürünün retrospektif değerlendirilmesi yapılmıştır. Örneklerin 449(%19.2)'unda kültür pozitif , 31 (%1.3)'inde kontaminasyon ve 1861(%79.5)'ise negatif olarak değerlendirilmiştir.

İzole edilen toplam 466 bakterinin(17 kültürde iki bakteri) etkenlere göre dağılım sırasına göre metisiline dirençli Staphylococcus aureus (114, %24.5), Gram negatif enterik çomak (100, %21.5) metisiline duyarlı Staphylococcus aureus (89, %19.1), koagülaz negatif Stafilokok (47, %10.1) ve Enterococcus (32, %6.9) en sık bakteriler olarak saptanmıştır. Diğer mikroorganizmalar ise daha az sıklıkla izole edilmiştir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim