Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 3, Sayfa(lar) 236-241
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Klinik Örneklerden İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerde Siprofloksasin Direncinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Kutbettin Demirdağ, Mehmet Özden, Affan Denk, S. Sırrı Kılıç, Ahmet Kalkan
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Sözcükler: Gram negatif bakteriler, siprofloksasin direnci

Bu çalışmada, 1 Ocak 2000 ve 31 Aralık 2001 tarihleri arasında değişik klinik örneklerden infeksiyon etkeni olarak izole edilen Gram negatif bakterilerin siprofloksasine direnci retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Klinik örneklerden bakterilerin izolasyonu rutin mikrobiyolojik yöntemler ile yapılmıştır. Antibiyotiklere duyarlılıkları NCCLS önerilerine uygun olarak disk diffüzyon yöntemi ile araştırılmıştır.

Çalışma kapsamına alınan 411 suşun 116'sında (% 28) siprofloksasin direnci saptanmıştır. 2000 yılı içerisinde izole edilen dirençli suş oranı % 19 iken 2001 yılında bu oranın % 35'e yükseldiği saptanmıştır. Toplum ve hastane kökenli suşlarda siprofloksasin direnci sırasıyla % 19, % 35 olarak bulunmuştur. Toplum kökenli suşlarda yıllara göre direnç oranlarının sırasıyla % 15'den, % 23'e; hastane kökenli suşlarda % 22'den, % 42'ye yükseldiği saptanmıştır. İzole edilen bakterilere göre; Enterobacteriaceae ailesi üyesi bakterilerde direnç % 27 (Klebsiella % 42, Escherichia coli % 28, Enterobacter suşlarında % 27, Proteus % 14 ve diğerleri % 7), Pseudomonas aeruginosa'da % 14 ve Acinetobacter suşlarında % 55 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, infeksiyon etkeni Gram negatif bakterilerde siprofloksasin direncinde yıllara göre artış saptanmıştır. Bu artışın hastane kökenli suşlarda toplum kökenli suşlara göre yüksek olduğu ve en yüksek artışın Acinetobacter spp'de olduğu gözlenmiştir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim