Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 3, Sayfa(lar) 262-265
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kandidemi Olgularında Etken Mayaların Hızlı Tanısında CHROMagar Candida'nın Yeri
Nurver Ülger Toprak1, Seda Erdoğan2, Cennet Çelik1, Candan Johansson3
1 Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2 Biyofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş, Samandra, İstanbul
3 Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: CHROMagar Candida, kandidemi, Candida

Bu çalışmada, kan kültürlerinden soyutlanan mayaları tanımlamak ve karışık maya infeksiyonunu tespit etmek amacıyla ayırt edici bir besiyeri CHROMagar Candida kullanılmasıyla elde edilen sonuçlar bildirilmiş ve tartışılmıştır. Mayıs 1999-Kasım 2000 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında 60 hastadan izole edilen maya suşları çalışmaya alınmıştır. Örneklerin tümü eşzamanlı olarak CHROMagar Candida ve Sabouraud dekstroz agara (SAD)' ekilmiş, 37 °C de 48 saat inkübe edilmiştir. CHROMagar Candida'da oluşan koloniler renklerine göre tanımlanmışlar, her iki besiyerinden izole edilen mayalar standart mikolojik yöntemlerle tür düzeyinde tanımlanmıştır. Kökenlerin çoğunluğunu C.albicans (%40)oluştururken bunu C.parapsilosis (%35) izlemiştir. Üç kan örneğinde karışık maya türleri üretilmiş, ikisinde C.albicans ve C.parapsilosis, diğerinde ise C.parapsilosis ve Trichosporon asahii izole edilmiştir. Candida albicans, C.parapsilosis, C.tropicalis, C.krusei türlerini tanımlamada CHROMagar Candida'nın duyarlılığı %100 bulunmuştur. Sonuç olarak kandidemi olgularında, CHROMagar Candida'nın karışık mayaları ayırt etmede son derece yararlı bir besiyeri olduğu ve Candida türlerini klasik yöntemlere göre daha hızlı tanımladığı belirlenmiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim