Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 3, Sayfa(lar) 197-199
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kadınlarda Helicobacter pylori ile İlişkili Gastritte Serum Nitrit Düzeyleri
Hüseyin Baskın, Sevin Kırdar, İ Hakki Bahar, Nuran Yuluğ
Dokuz Eylül Üniversity, Faculty of Medicine, Department of Micnobiology and Clinical Microbiology, İzmir
Anahtar Sözcükler: Helicobacter pylori, serum nitrit, gastrik kanser

Helicobacter pylori infeksiyonunun (HPI) gastrik kanser için bir risk faktörü olduğu bilinir. Nitrik oksit bağışıklık sisteminin özgül olmayan savunma mekanizmalarınca üretilir. Karsinogenez teorilerinde ilişki bilinmesine karşın, HPI' nun gastrik kanser etiyolojisindeki rolü henüz açık değildir. Bu çalışmada endoskopik olarak gastrit tanısı almış kadınların (n=46) ve kontrol grubu olarak sağlıklı kadınların (n=10) serum nitrit değerleri değerlendirilmiştir. HP IgA-IgG pozitif olan gruptaki serum nitrit düzeyleri belirgin olarak yüksek bulunmuştur. Sonuç olarak, eğer kadınların belirgin olarak gastrik kanser riski altında olduğu biliniyorsa, HPI infeksiyonu olan kadınların sağaltımları sırasında düzenli olarak serumlarındaki nitrit düzeyleri (veya nitrik oksit sentaz aktiviteleri) izlenirse, bu izlem sonuçları bakteri tamamen silinse bile hala olasılığı süren gastrik kanser riski için değerli bir gösterge olabilir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim