Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 3, Sayfa(lar) 246-251
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Pediatrik Hematoloji - Onkoloji Hastalarında Candida Kolonizasyonu
Ayşegül Yağcı1, Cengiz Akbenlioğlu 2, Cengiz Canpolat 3, Mustafa Bakır 4
1 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, İstanbul
3 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul
4 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Candida, kolonizasyon, pediatrik hematoloji- onkoloji hastaları

Bu çalışmada Marmara Üniversitesi Hastanesi pediatrik hematoloji-onkoloji bölümüne yatırılan hastalarda Kasım 2000-Eylül 2001 tarihleri arasında fungal kolonizasyonu takip etmek amacıyla, hastalardan hastaneye yatışlarından itibaren ilk gün, üçüncü gün, yedinci gün toplam 3 kez ve yattıkları süre içinde haftada 1 kez boğaz, aksilla, burun ve perianal bölgeden örnek alınmıştır. Yirmibir hastadan alınan toplam 496 örneğin 102 (%20.5)'sinde Candida üremesi olmuştur. Yirmi bir hastanın yedisinde çalışma dönemi boyunca alınan örneklerde Candida üremesi olmamıştır. Beş hastada ilk yatıştan itibaren alınan örneklerde üreme olmuştur. Dokuz hastada ilk örnekler negatifken daha sonra alınan örneklerde Candida üremesi saptanmıştır. Candida suşlarının tür düzeyinde tiplendirilmesi tümü perianal bölge kaynaklı örneklerde bir örnekte C. kefry, birinde C. tropicalis, birinde C. glabrata hariç tüm suşların C. albicans olduğunu göstermiştir. Oniki hastada orofarengeal bölgede kolonize olan C.albicans suşlarının genotipik analizi üç hastada aynı genotipin üç aydan uzun süre kalıcı olduğunu gösterirken aynı dönemde izlenen hasta suşları arasında genotipik benzerlik gösterilememiştir. Çalışma süresi içinde hastaların hiçbirinde invazif Candida infeksiyonu gelişmemiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim