Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 3, Sayfa(lar) 225-231
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Yoğun Bakım Pnömonilerinin Mikrobiyolojik İzlemi
Hatice Erdoğan, Çiğdem Bal
İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Ventilatörle ilişkili pnömoni, endotrakeal aspirat (ETA), kolonizasyon, kantitatif kültür

Bu çalışmada İstanbul Tıp Fakültesi'nin değişik yoğun bakım ünitelerindeki mekanik ventilasyona bağlı 75 hastanın endotrakeal aspirat (ETA) örnekleri kolonizasyon-infeksiyon ayırımı açısından incelenmiştir. Klinik bulgularına göre ventilatörle ilişkili pnömoni (VİP) şüpheli 50 hastanın 37'sinde (%74) tanı mikrobiyolojik sonuçlarla (kantitatif kültür ve mikroskopi) doğrulanmıştır. Olgulardan en sık izole edilen bakteriler metisiline dirençli Staphylococcus aureus (%46.5), Pseudomonas aeruginosa (%18.6) ve Acinetobacter cinsi (%13.9) olarak tespit edilmiştir. Klinik bulgularla mikrobiyolojik sonuçlar karşılaştırıldığında, kolonizasyon-infeksiyon ayırımı için kantitatif kültürde 105 CFU/ml'nin eşik değer olarak seçilmesinin daha uygun olduğu ve kültür sonuçlarının mikroskopiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim