Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 3, Sayfa(lar) 252-256
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kan Kültürlerinden Soyutlanan Candida Suşlarının Amfoterisin B ve Flukonazole in Vitro Duyarlılıkları
Nurver Ülger Toprak 1, Seda Erdoğan 2, Cennet Çelik 1, Candan Johansson 3
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2 Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş, İstanbul
3 Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Kandidemi, Candida, antifungal duyarlılık, amfoterisin B, flukonazol

Bu çalışmada, kan kültürlerinden soyutlanan Candida suşlarının amfoterisin B ve flukonazole duyarlılıkları araştırılmış ve ampirik tedaviye yön vermek amaçlanmıştır. Mayıs 1999- Kasım 2000 tarihleri arasında 60 hastanın kanından izole edilen Candida kökenleri çalışmaya alınmıştır. Kökenler standart mikoloji yöntemleriyle tanımlanmıştır. Antifungal duyarlılık testleri, NCCLS'nin önerdiği makrodilüsyon yöntemine göre uygulanmış ve yorumlanmıştır. Elli yedi hastadan saf , üçünde ise karışık Candida kültürü elde edilmiştir. Toplam altmış üç izolatın %97' si Candida türleri, %3'ü ise Trichosporon asahii şeklinde tanımlanmıştır. Candida albicans çoğunluğu oluştururken(%40) bunu Candida parapsilosis (%35) ve Candida tropicalis (%13) izlemiştir. Tüm Candida suşları amfoterisin B'ye duyarlı bulunmuştur. Doğal dirençli Candida krusei'ler dışındaki hiçbir Candida kökeni flukonazole dirençli bulunmamıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim