Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 3, Sayfa(lar) 291-303
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Mikobakteriyoloji Laboratuvarları: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Vildan Avkan Oğuz, Nurbanu Sezak, Ayşe Yüce
Dokuz Eylül Üniveristesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Sözcükler: Mikobakteriyoloji laboratuvarları, standardizasyon, klinik-laboratuvar uyumu

Dünyada global bir problem olan tüberküloz hastalığının kontrolü doğru tanının en kısa zamanda yapılması ile sağlanabilir. Tanıda rol oynayan en önemli faktörler laboratuvarın örgütlenmesi, standardizasyonu , idari ve teknik yeterliliktir. Bugün gelişmiş ülkelerde bile tüberkülozun kesin tanısı, izlemi ve tedavisinde, laboratuvarın rolü çoğunlukla göz ardı edilmektedir. Ülkemizde bu sorunun daha büyük boyutlarda olması nedeniyle, bu derlemede dünyada ve ülkemizde tüberküloz laboratuvarlarının işleyişini ve tanı aşamasında yaşanan laboratuvar problemlerini irdelenmesi amaçlanmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim