Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 4, Sayfa(lar) 350-355
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Diyarbakır'da Satışa Sunulan Çiğ Köftelerin Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Bir Araştırma
Aydın Vural1, Simten Yeşilmen2
1Dicle üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Diyarbakır
2Dicle üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır
Anahtar Sözcükler: Çiğ köfte, mikrobiyolojik kalite

Bu çalışmada Diyarbakır piyasasından toplanan 50 adet çiğ köfte örneği mikrobiyolojik açıdan incelenmiştir. İncelenen örneklerdeki ortalama total mezofilik aerop bakteriler (TMAB), koliformlar, E. coli, Staphylococcus aureus, sülfit indirgeyen anaerop bakteriler, küf ve maya miktarı sırasıyla 2.3 x 106, 9.1 x 104, 6.4 x 102, 5.0 x 103, 2.7 x 101 ve 4.7 x 105 cfu/g olarak saptanmıştır.

İncelenen çiğ köfte örneklerinin mikrobiyolojik kalitesi düşük bulunmuştur. Çiğ köftenin içerdiği mikroorganizmaların miktarı çiğ materyal ile baharatın mikrobiyolojik kalitesine ve iyi üretim standartlarının uygulanmasına bağlıdır. Hijyenik uygulamalarla kombine edilmiş düşük dozdaki ışınlama işleminin uygulanmasının çiğ köftelerin mikrobiyolojik kalitesinin düzeltilmesinde etkili olabileceği bilinmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim