Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 4, Sayfa(lar) 343-349
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İstanbul'da Farklı Sosyoekonomik Statüdeki İlköğretim Öğrencilerinde Tinea capitis ve Pediculosis capitis Prevalansının Araştırılması
Bilge Hapçıoğlu1, Yıldız Yeğenoğlu2, Rian Dişçi1, Zayre Erturan2, Zakir Karayev2
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mikoloji Bilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Tinea capitis, yüzeyel mikoz, Pediculosis capitis, Baş biti, İlköğretim okulu öğrencileri

1999-2001 yılları arasında İstanbul'un farklı sosyo-ekonomik statüdeki bölgelerinden rastgele seçilen yedi ilköğretim okulunda 7158 öğrenci Tinea capitis ve Pediculosis capitis yönünden muayene edildi. Tinea capitis ve Pediculosis capitis kuşkulu öğrencilerden toplanan saç, saçlı deri kazıntı örnekleri direkt mikroskopi ve kültürel yöntemlerle incelendi. Tinea kapitis prevalansı iyi ve orta sosyo ekonomik statüde %0.5, düşük sosyo ekonomik statüde %01.5 bulundu. Hem mikroskopi, hem de kültürel yöntemlerle pozitif olarak belirlenen bir olgudan Microsporum canis izole edildi. Sosyoekonomik statü, yaş ve cinsiyete göre prevalans değerleri arasındaki farklar anlamlı bulunmadı. Pediculosis capitis prevalansı iyi, orta ve düşük sosyo ekonomik statüde sırası ile %03.8, %010.9 ve %041.2 olarak belirlendi. Sosyo ekonomik statü ve cinsiyete göre prevalans değerleri arasındaki farklar ileri derecede anlamlı bulunduğu halde, yaşa göre yapılan değerlendirmede yaş grupları arasındaki fark anlamlı bulunmadı.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim