Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 4, Sayfa(lar) 333-336
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Enterokoklarda Yüksek Düzey Aminoglikozid Direnci ile Beta Laktamaz Üretimi İlişkisi
Halil Yazgı1, Mustafa Ertek2, Hakan Uslu1, Ayten Kadanalı2
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum
Anahtar Sözcükler: Enterokok, yüksek düzey aminoglikozid direnci, beta laktamaz

Enterokoklarda beta laktamlara olan direnç penisilin bağlayan proteinlerdeki değişikliklerin yanında beta laktamaz üretimine de bağlı olabilir. Beta laktamaz üretimi penisilinlerle aminoglikozidler arasındaki sinerjistik etkinin kaybolmasına neden olur. Enterokoklardaki penisilinaz aktivitesinin yüksek düzey gentamisin direncine de neden olan bir plazmid üzerinde taşındığı saptanmıştır. Çalışmamızın amacı enterokoklarda beta laktamaz üretimini araştırmak ve yüksek düzey aminoglikozid direnci ile beta laktamaz üretimi arasında ilişki olup olmadığını değerlendirmektir. Bu amaçla Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanelerinde yatmakta olan 163 hastanın rektal sürüntü örnekleri alınmıştır. İzole ediler suşların safralı-eskülinli besiyerinde ve %6.5 NaCI'lü besiyerinde üreme, koyun kanlı agarda hemoliz, katalaz, Gram boyama ve API 20 Strep (Bio-Merieux-France) testleri ile cins ve tür düzeyinde tanıları yapılmıştır. Yüksek düzey aminoglikozid direnci standart agar tarama yöntemiyle araştırılmıştır. Beta laktamaz üretiminin araştırılmasında ''Identification sticks b -lactamase (Nitrocefin) (Oxoid) ” kullanılmıştır. 163 rektal sürüntü örneğinin 116'sından enterokok suşu izole edilmiştir. Bu suşların 67'si E. faecalis, 45'i E. faecium, üçü E. casselifavus ve biri E. avium olarak tanımlanmıştır. Yüksek düzey aminoglikozid direnci gentamisin için % 25.9, streptomisin için %34.5 bulunmuştur. Yüksek düzey aminoglikozid direnci gösteren ve göstermeyen enterokok türlerinde beta laktamaz üreten suşa rastlanmamıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim