Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 4, Sayfa(lar) 315-322
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Hastanede Yatan Fungemili Hastalardan İzole Edilen Candida parapsilosis Kökenlerinin Virülans Faktörleri
Meltem Dağdeviren1, Nilgün Çerikçioğlu1, Melda Karavuş2
1Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Candida parapsilosis, aderens, asit proteinaz, fosfolipaz

Bu çalışmada 19 'u hastanede yatan fungemili hastaların kan kültürlerinden (çalışma grubu 1), 14 'ü kan dışı klinik materyalden (çalışma grubu 2) izole edilen toplam 33 Candida parapsilosis kökeninde aderens ve asit proteinaz, fosfolipaz üretimi olmak üzere 3 virülans faktörünün varlığı ve mevcut virülans faktörlerinden hangisinin ya da hangilerinin fungemi gelişiminde rol oynadığı araştırılmıştır. Ondokuz kan izolatının adezyon değerleri ortalaması 52.63, 14 kan dışı klinik materyalden izole edilen kökenlerin adezyon değerleri ortalaması 57.96 olarak bulunmuştur. Aderens yeteneği açısından, iki grup arasında anlamlı bir fark yoktur (p>0.05). Kan dışı materyalden izole edilen çalışma grubu 2 'deki 9 köken (%64.29) ve çalışma grubu 1 'deki 5 kan izolatı (%26.31) asit proteinaz pozitif olarak bulunmuştur; iki grup arasındaki bu fark istatistiksel açıdan anlamlıdır (p<0.05). Ondokuz kan izolatının 5 (%26.31)'inde fosfolipaz aktivitesi saptanmıştır. Kan dışı klinik materyalden izole edilen 14 kökenin hiçbirinde fosfolipaz aktivitesi gözlenmemiştir, iki grup arasındaki bu fark istatistiksel açıdan anlamlıdır (p<0.05). Çalışmamızda ayrıca, kökenlerin adezyon-fosfolipaz, adezyon-asit proteinaz özellikleri arasında bağlantı olduğu saptanmıştır. Çalışmamızda, Candida parapsilosis'e bağlı hematojen infeksiyonlarda fosfolipaz üretiminin önemli bir virülans faktörü olabileceği düşünülmektedir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim