Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 4, Sayfa(lar) 329-332
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Yoğun Bakım Hastalarının Trakeal Aspirasyon Örneklerinden İzole Edilen Corynebacterium striatum Suşları
Çağrı Ergin1, İlknur Kaleli1, Simay Serin2, Nural Cevahir1, Melek Demir1, Hüseyin Turgut3
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi/Reanimasyon Anabilim Dalı, Denizli
3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli
Anahtar Sözcükler: Yoğun bakım, Corynebacterium striatum, antibiyotiklere duyarlılık

Korineform bakteriler genellikle yoğun bakımlarda hastalar arasında yayılan infeksiyon etkenlerindendir. İnsanda nazofarenks ve cilt florası üyesi bakterilerden kabul edilmekle birlikte antibiyotiklere dirençli olmaları ve bu direnç özelliğini başka Gram pozitif bakterilere aktarabilmeleri nedeniyle önemlidirler. Bu çalışmada, altı aylık sürede üniversite hastanesi yoğun bakım ünitesinde yatan hastalardan izole edilen Corynebacterium striatum suşları incelenmiştir. Eritromisin ve klindamisine karşı direnç, fenotipik olarak benzer üç bakteri arasında saptanmış, aminoglikozid ve siprofloksasine direnc belirlenmemiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim