Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 4, Sayfa(lar) 365-376
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Chlamydia Cinsi Bakteriler
Abdullah Kılıç, Levent Doğancı
GATA Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
Anahtar Sözcükler: Chlamydia, C. psittaci, C. trachomatis, C. pneumoniae

Chlamydia cinsi bakteriler bifazik üreme siklusuna sahip tek bakteri cinsi olup hücre içi parazitidirler. Chlamydia cinsi Chlamydiales takımından Chlamydiaceae ailesi içinde sınıflandırılmıştır. Bu cins içinde dört tür bulunur: C. pecorum, C. psittaci, C. trachomatis ve C. pneumoniae. C. pecorum haricindeki tüm türler insan hastalıkları ile ilişkilidir. C. trachomatis cinsel temasla bulaşan patojen olarak yaygın olması ve oküler trahom ile birlikteliğinden dolayı en kapsamlı çalışılan tür olmuştur. C. psittaci kuşlarda ve evcil hayvanlarda yaygındır. İnsanda psittakoz sıklıkla pnömoniye neden olan sistemik bir infeksiyondur. C. pneumoniae hem hastane hem de ayaktan tedavi gören hastalarda pnömoninin en önemli nedenlerinden biridir. C. pneumoniae hayvan modeli çalışmaları, deneysel in-vitro hücre kültürü çalışmaları, aterosklerotik plak örneğinden organizmanın tespit edilmesi ve seroepidemiyolojik çalışmaların sonucu olarak aterosklerotik kardiyovasküler hastalıklar ile ilişkilendirilmiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim