Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2004, Cilt 34, Sayı 1, Sayfa(lar) 067-069
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Akut Brusellozlu Bir Vakada Pansitopeni
Şerife Akalın1, M. Kemal Çelen1, M. Faruk Geyik1, Ö. Faruk Kökoğlu2, S. Hoşoğlu1, C. Ayaz1
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır
2Kahramanmaraş Sütcü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
Anahtar Sözcükler: Bruselloz , pansitopeni

Bruselloz, Türkiye'de halen morbiditesi yüksek zoonotik bir infeksiyon hastalığıdır. Kronik olgularda daha çok olmak üzere anemi ve trombositopeniye rastlanabilir.Pansitopeni ise nadir görülen bir komplikasyondur.

On yedi yaşında erkek hasta ateş, halsizlik, üşüme- titreme şikayetleri ile başvurdu. Fizik muayene ve laboratuvar incelemelerinde splenomegali, ateş, pansitopeni, brusella tüp aglütinasyon testi 1/320 titrede pozitif saptandı. Pansitopeni ile seyreden akut brusellozlu hastanın kan kültüründe üremesi oldu. Streptomisin 1 gr/gün ve doksisiklin 200 mg/gün kombine tedavi ile onuncu gün kliniği, kırkbeş günün sonunda da pansitopenisi tamamen düzeldi.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim