Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2004, Cilt 34, Sayı 1, Sayfa(lar) 013-015
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Dışkı Örneklerinde Helicobacter pylori Antijeninin Saptanmasında ELISA ve İmmünokart Testinin Karşılaştırılması
Özden Büyükbaba-Boral1, Nevriye Gönüllü2, Mine Anğ-Küçüker1
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Helicobacter pylori, tanı, dışkı antijeni

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalına gönderilen ve Helicobacter pylori şüpheli olan 50 hastanın dışkı örneklerinde H.pylori antijeni aranmıştır. Örnekler Premium Platinum HpSA ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) ve Simple H. pyl immünokart testi ile paralel olarak çalışılmıştır. Çalışılan 50 hastanın 18'inde H.pylori antijeninin ELISA ile pozitif bulunmuştur. Ancak HpSA ELISA ile negatif sonuç veren 32 hastanın 23'ü immünokart testi ile pozitif sonuç vermiştir. Bu çalışmada HpSA ELISA altın standart olarak kabul edildiğinde, immünokart testinin duyarlılığı %100, özgüllüğü %28, pozitif yorum gücünün %43, negatif yorum gücünün ise %100 olduğu belirlenmiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim