Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2004, Cilt 34, Sayı 1, Sayfa(lar) 024-028
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Fekal ve Klinik Örneklerden İzole Edilen Enterokok Suşlarının Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Rahmet Çaylan, Müge Üstünakın, Vamık Kadımov, Kemalettin Aydın, İftihar Köksal
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Trabzon
Anahtar Sözcükler: Enterococcus, antibiyotiklere duyarlılıkları, yüksek düzey aminoglikozid direnci

Çalışmamızda, Ocak 2001-Şubat 2002 tarihleri arasında yatan hasta/poliklinik hastası klinik örneklerinden ve gaita/rektal sürüntü örneklerinden izole edilen 292 enterokok suşu API 20 Strep ile tiplendirilmiştir. Standart agar tarama yöntemi ile yüksek düzey aminoglikozid (YDAD), E-test yöntemi ile glikopeptid ve disk diffüzyon yöntemi ile penisilin direnci incelenmiştir. E.faecalis (%85.2) en sık izole edilen enterokok türü olarak saptanmıştır. Klinik örneklerden izole edilen enterokok suşlarının %68.4'ü, fekal örneklerden izole edilenlerin ise %56.3'ü penisiline dirençli olarak saptanmıştır. İzole edilen suşlarda vankomisine veya teikoplanine direnç saptanmamıştır. Sadece fekal suşların %12.6'sında vankomisine orta duyarlılık tespit edilmiştir. Klinik ve fekal örneklerden izole edilen suşların yüksek düzey streptomisin direnci(YDSD) ve yüksek düzey gentamisin direnci (YDGD) sırası ile %41(39/95), %51.5(49/95) ve %13 (26/197), %25.3 (50/197) olarak saptanmıştır. Her iki aminoglikozid antibiyotiğe birden yüksek düzey direnç, E.faecium suşlarında %38, E.faecalis suşlarında %10 oranında (P=0.000), bütün enterokok suşlarında ise %14 oranında saptanmıştır. E.faecium suşlarının tüm antibiyotiklere direnci E.faecalis'ten daha yüksek oranda bulunmuştur. Enterokok suşlarında glikopeptid direnci saptamamış olmamıza rağmen, yüksek düzey aminoglikozid direnci ve penisilin direncinin yüksek oluşu bu cinse ait suşların duyarlılık profillerinin yakından izlemini gerekli kılmaktadır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim