Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2004, Cilt 34, Sayı 1, Sayfa(lar) 029-032
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Klinik Örneklerden İzole Edilen Enterobacter Suşlarının Çeşitli Antibiyotiklere Direnç Oranları
Yelda Yazıcı1, Faruk Aydın1, İlknur Tosun1, Neşe Kaklıkkaya1, Rahmet Çaylan2, İftihar Köksal2
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Trabzon
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Trabzon
Anahtar Sözcükler: Enterobacter, antibiyotiklere direnci

Bu çalışmada Enterobacter türlerinin antibiyotiklere olan dirençlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nisan 2002- Şubat 2003 tarihleri arasında hastanemizde yatan hastaların ve polikliniğe başvuran hastaların çeşitli klinik örneklerinden izole edilen Enterobacter suşları incelenmiştir. Toplam 120 klinik örneğin 78'i yatan, 42'si poliklinik hastasından izole edilmiştir. Enterobacter suşlarındaki çeşitli antibiyotiklere direncli oranları yatan hasta ve poliklinik hastalarında sırasıyla; ampisiline %94.9, %78.6; amoksasilin/klavulanata %85.9, %83.3; sefazolin/sefalotine %93.6, %83.3; sefuroksime %57.7, %42.6; seftazidime %52.7, %19; seftriaksona %53.8, %30.6; sefotaksime %51.3, %28.6; piperasiline %65.4, %42.6; amikasine %7.7, %2.4; gentamisine %25.6, %4.8; tobramisine %43.6, %9.5; siprofloksasine %11.5, %4.8; imipeneme %10.2, %4.8; aztreonama %56.4, %33.3; tetrasikline %50, %35.7 ve trimetoprim-sulfometaksazole %32.1, %21.4.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim