Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2004, Cilt 34, Sayı 1, Sayfa(lar) 016-019
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Üriner Sistem İnfeksiyonlarına Yaklaşım
Serpil Kaya1, Levent Özdemir2, Mürşit Hasbek1, Zeynep Sümer1, Haluk Avunduk1
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sivas
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Sivas
Anahtar Sözcükler: Üriner sistem infeksiyonları, sağlık ocağı, antibiyotikler, anket

Üriner sistem infeksiyonları (ÜSİ) her iki cinste ve tüm yaş gruplarında görülebilen, önemli iş kayıplarına yol açan bir infeksiyondur. Tanısı semptomların varlığı ile birlikte pozitif idrar kültürüne dayansa da özellikle komplike olmayan ÜSİ'de sıklıkla kültür sonuçları olmaksızın tanı ve tedavi yoluna gidilmektedir. Bu çalışmada Sivas il merkezine bağlı 11 sağlık ocağında ulaşılabilen 47 görevli hekimin ÜSİ ile ilgili bilgi düzeyleri ve tedavi yaklaşımları anket yolu ile araştırıldı. Sonuç olarak, birinci basamak sağlık hizmetlerinde görevli hekimlerin sık karşılaştıkları bir sorun olan ÜSİ'de antibiyotiklere ek olarak üriner antiseptik, vitamin gibi ilaçların tedaviye sık eklendikleri, kısa süreli tedavi yaklaşımlarının daha az tercih edildiği görüldü.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim