Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2004, Cilt 34, Sayı 1, Sayfa(lar) 020-023
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Klinik Örneklerden İzole Edilen Staphylococcus aureus Suşlarının Antibiyotiklere Dirençleri
Aslıhan Arıdoğan, Leman Atasever, Çiğdem Bal
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Staphylococcus aureus, MRSA , MSSA, antibiyotik direnci

Bu çalışmada İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Acil Mikrobiyoloji Laboratuvarına 2002 yılında gelen çeşitli klinik örneklerden izole edilen 144 Staphylococcus aureus suşu incelenmiştir. Suşların antibiyotik duyarlılıkları NCCLS standartlarına uygun olarak disk difüzyon yöntemi ile araştırılmıştır. Vankomisin, teikoplanin, gentamisin, klindamisin, kotrimoksazol, penisilin, eritromisin antibiyotikleri test edilmiştir. İzole edilen 144 S.aureus suşunun 59'unun (%41) metisiline dirençli (MRSA), 85'inin (%59) metisiline duyarlı (MSSA) olduğu belirlenmiştir. MRSA suşlarının ofloksasine %76, gentamisine %76, eritromisine %64, klindamisine %45, kotrimoksazole %6 oranlarında, MSSA suşlarının ise ofloksasine %8, gentamisine %8, eritromisine %19, klindamisine %6, kotrimoksazole %9 oranlarında dirençli olduğu bulunmuştur.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim