Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2004, Cilt 34, Sayı 3, Sayfa(lar) 185-189
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Farklı Hasta Gruplarında Servikal Biyopsi ve Sürüntü Örneklerinde PCR ile Genital Human Papillomavirus Araştırılması ve Tip Tayini
Seyyal Rota1, Aydan Biri2, Gülendam Bozdayı1, Bedia Dinç1, Haldun Güner2
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara
Anahtar Sözcükler: HPV, PCR, genotip, gebelik, infertilite

Bu çalışmada gebelik, infertilite, genital papillom ve çeşitli şikayetler ile Kadın Doğum polikliniğine başvuran hastalarda servikal sürüntüden ve papillom olan grupta ise biyopsi materyalinden Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) ile Human Papillomavirus araştırılması ve pozitif bulunan hastalarda aynı yöntem ile tip tayini yapılması amaçlanmıştır.

Çalışmamıza , 92 gebe, 59 infertil, 16 genital papillomlu, 313 çeşitli şikayetleri olan toplam 480 hasta ve hiç bir şikayeti ve fizik muayene bulgusu olmayan 104 kadın kontrol grubu olarak dahil edilmiştir. Örneklere MY09, MY11 primerleri kullanılarak in-house PCR ve tip 16 ve 18'in tayin edilebilmesi için özgün primerler kullanılarak ikinci tur PCR yapılmıştır.

Gebelerin %3 (3/92)'ünde HPV' ye rastlanırken, infertil hastaların %12 (7/59)'in de, biyopsi örneklerinin %25 (4/16) 'ün de, çeşitli şikayetlerle başvuran hastaların ise %11 (34/313)'in de HPV'ye rastlanmıştır. Pozitiflik oranının bu gruplarda kontrol grubundan anlamlı derecede daha yüksek olduğu saptanmıştır Pozitif örneklere yapılan tip tayini sonucunda gebe ve infertil hastalarda tip 16, 18 ve 16-18 harici tipler, biyopsi örneklerinde ve diğer hasta grubunda tip16,18 ve 16-18 harici tiplere rastlanmıştır. Kontrol grubunda ise bir pozitif bulunmuştur, tip 18 olarak belirlenmiştir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim