Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2004, Cilt 34, Sayı 4, Sayfa(lar) 224-228
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Hastane Hemşirelerinin Burun Sürüntü Kültürlerinde Metisiline Dirençli Koagülaz Negatif Stafilokok Kolonizasyon Oranı
Fadile Yıldız Zeyrek1, Füsun Bölükbaş2, Cengiz Bölükbaş2, Mehmet Horoz2, C. Dost Zeyrek3, Fatma Sırmatel4
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Şanlıurfa
3Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Şanlıurfa
4Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa
Anahtar Sözcükler: Nozokomiyal infeksiyon, koagülaz-negatif stafilokok, metisilin direnci, hastane personeli

Hastanemizin farklı ünitelerinde çalışan hemşirelerde stafilokokların nazal kolonizasyon sıklığı ve tespit edilen suşlarının antibiyotiklere duyanlılıklarının araştırılması amaçlanmıştır. Yirmi iki servis, 21 ameliyathane ve 10 yoğun bakım hemşiresi olmak üzere toplam 53 sağlıklı kadın olgu alınmıştır. Burun sürüntü kültürlerinde izole edilen stafilokok suşları değerlendirilmiştir. İzole edilen suşların metisiline ve bazı antibiyotiklere (beta-laktam antibiyotikler, makrolid, florokinolon, aminoglikozit ve glikopeptid grubu antibiyotikler) duyarlılıkları dılusyon ve disk difüzyon yöntemi ile araştırılmıştır. Tüm olguların %92.4'ünde koagülaz-negatif stafilokok, %7.5'inde S.aureus saptanmıştır. Koagülaz-negatif stafilokokların %81.1'i Staphylococcus epidermidis olup metisiline direnç %39.5 oranında bulunmuştur.

İzole edilen suşların kendi içerisindeki dağılımı ve diğer antibiyotiklere karşı duyarlılıkları çalışma gruplarına göre anlamlı farklılık göstermemiştir (tümü için, p>0.05).

Sonuç olarak nozokomiyal infeksiyon açısından hem düşük hem de yüksek riskli ünitelerde çalışan ve hasta bakımından sorumlu hemşirelerin burun florasında kolonize olan S. epidermidis suşlarında yüksek oranda metisilin direnci ile birlikte çoklu antibiyotik direnci saptanmıştır. Nazal florada saptanan metisiline dirençli S.epidermidis suşlarının nozokomial infeksiyonlarda önemli olabileceği düşünülmüştür.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim