Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2004, Cilt 34, Sayı 4
•   Derleme
Orijinal Araştırma
Staphylococcus aureus'un İdentifikasyonunda Kullanılan Üç Metodun Değerlendirilmesi
Banu Bayraktar, Dilek Yıldız, Emin Bulut, Şeyda Öcalmaz, Engin Seber
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Stafilokok Suşlarının Gaz Kromatografi Metoduyla Tanımlanması ve Antibiyotik Duyarlılıkları
Ekrem Kireçci, Ayşe Esin Aktaş
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hastane Çalışanlarında Nazal Staphylococcus aureus Taşıyıcılığı
Turan Gündüz, Senem Akgül
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hastane Hemşirelerinin Burun Sürüntü Kültürlerinde Metisiline Dirençli Koagülaz Negatif Stafilokok Kolonizasyon Oranı
Fadile Yıldız Zeyrek, Füsun Bölükbaş, Cengiz Bölükbaş, Mehmet Horoz, C. Dost Zeyrek, Fatma Sırmatel
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

0-5 Yaş Arası Çocuklarda Üriner Sistem İnfeksiyonlarında İzole Edilen Bakteriler ve İzole Edilen Gram Negatif Çomakların Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Murat Aral, Pınar Çıragil, Hasan Çetin Ekerbiçer, Mustafa Gül, Mustafa Çelik
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Saptanan Nozokomiyal Kateter İnfeksiyonları Etkenlerinde Antibiyotiklere Direnç
Hatice Hasman, Birsen Durmaz Çetin, Nuran Özcan, Alper Gündüz, Hülya Kımıl
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yoğun Bakım Ünitelerindeki Hastalardan İzole Edilen Mikroorganizmalar ve İlk Beş Sırada Yer Alanların Antimikrobiyal Maddelere Duyarlılıkları
Serap Süzük, Bilge Ürünal, Neriman Balaban, Vedat Yetener
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yara ve Abse Örneklerinden İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Antibiyotiklere Duyarlılıklarındaki Üç Yıllık Değişim
Birsen Durmaz Çetin, Nuran Özcan, Mehtap Oktar, Hatice Hasman, Mustafa Gül
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yoğun Bakım Ünitesinden İzole Edilen Karbapeneme Dirençli Pseudomonas aeruginosa Suşlarında Metallobetalaktamaz Üretiminin Araştırılması
Banu Bayraktar, Dilek Yıldız, Emin Bulut
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Çocuk Hastalardan İzole Edilen Candida Türlerinin Çeşitli Antifungallere Duyarlılıklarının Araştırılması
Semiha Özkan, Fatma Kaynak, Ufuk Abbasoğlu, Deniz Gür
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Antalya İl Merkezinde Tüketime Sunulan Çiğ Köftelerin Mikrobiyolojik Kalitesinin İncelenmesi
Sinan Uzunlu, İbrahim Yıldırım, Nejla Serdengeçti
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
İntestinal ve Ekstraintestinal İnfeksiyonların Bir Etkeni: Aeromonas
Orhan Baylan, Sertaç Yılmaz
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Borna Hastalığı Yeni Bir Zoonoz mu?
Sinem Ülgen, Burçak Özkan, M. Erman Or
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sıtma
Nurittin Ardıç, Vedat Turhan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim