Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2004, Cilt 34, Sayı 4, Sayfa(lar) 215-219
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Stafilokok Suşlarının Gaz Kromatografi Metoduyla Tanımlanması ve Antibiyotik Duyarlılıkları
Ekrem Kireçci, Ayşe Esin Aktaş
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
Anahtar Kelimeler: Staphylococcus, yağ asit analizi, MİS, antibiyotiklere duyarlılık
Özet
Bu çalışmada, çeşitli klinik örneklerden izole edilen stafilokoklar gaz kromatografi metoduyla tanımlanmıştır. Stafilokokların identifikasyonunda mikroskobik deneyler ve çeşitli biyokimyasal testlerin klasik olarak uygulanması yanında birçok basit ticari sistemler ortaya konmuştur. Bu sistemler ya fenotipik ya da genotipik karakterizasyon esasına göre uygulanmaktadır. Ticari olarak mevcut olan bilgisayar destekli Mikrobiyal İdentifikasyon Sistem (MİS), bakterilerin yağ asitlerini gaz kromatografi metoduyla analiz edilebilmektedir. Çalışmada 54stafilokok suşunun identifikasyonu için MİS kullanılmıştır. İzole ve identifiye edilen stafilokok türlerinin antibiyotiklere duyarlılıkları disk difüzyon metoduyla araştırılmıştır. Metsilin direnci koagülaz pozitif ve koagülaz negatif stafilokoklarda sırası ile 47.0-%40.5 olarak bulunmuştur. Metisiline dirençli stafilokok suşlarının, metisiline duyarlı stafilokok suşlarına göre antibiyotiklere daha dirençli oldukları saptanmıştır. Suşların tamamı vankomisine ve teikoplanine duyarlı bulunmuştur.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim