Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2004, Cilt 34, Sayı 4, Sayfa(lar) 253-256
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Çocuk Hastalardan İzole Edilen Candida Türlerinin Çeşitli Antifungallere Duyarlılıklarının Araştırılması
Semiha Özkan1, Fatma Kaynak1, Ufuk Abbasoğlu1, Deniz Gür2
1Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Ankara
Anahtar Kelimeler: Candida türleri, Antifungal duyarlılık
Özet
Haziran 2001-Mart 2002 tarihleri arasında, 0-18yaş grubu 80 çocuktan izole edilen toplam 80 Candida izolatı [67 (%84) Candida albicans, 13 (%16) albicans dışı Candida: C. tropicalis(2), C. parapsilosis(2), C. krusei(1), C. kefyr(1), Candida spp. (7) ] ile çalışılmıştır. Candida albicans ATCC 10231 kontrol suşu olarak kullanılmıştır. Bu türlerin amfoterisin-B (AMB), flukonazol (FLU), ketokonazol (KET) ve klotrimazole (KLO) duyarlılıkları National Committee for Clinical Laboratory Standarts (NCCLS) M27-A'nın önerdiği mikrodilüsyon yöntemi ile araştırılmıştır.

İzolatların %54'ü flukonazole duyarlı, %23'ü doza bağlı duyarlı ve %23'ü dirençli bulunmuştur. Amfoterisin-B için iki izolat ( C. albicans, C. parapsilosis) dışında MİK değeri ≤ 1μg/ml olarak bulunmuştur. İzolatların MİK90 değerleri, flukonazol, ketokonazol, klotrimazol ve amfoterisin-B için sırasıyla 64μg/ml, 16μg/ml, 16μg/ml ve ≤ 0.5mg/ml olarak belirlenmiştir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim