Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2005, Cilt 35, Sayı 1
•   Derleme
Orijinal Araştırma
Programmed Cell Death in HEp-2 Cells Infected with Human Adenovirus Isolate
Zafer Yazıcı, Hüseyin Baskın, Yasemin Baskın
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bruselloz İçin Yeni Bir Deneysel Hayvan Modeli
Zeki Yumuk, Şeyda Çalışkan, Devrim Öztürk Dündar, Volkan Dündar
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ebelik-Hemşirelik Öğrencilerinin Burunlarında Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Kolonizasyonunun Araştırılması
Müge Oğuzkaya Artan, Gülsüm Nihal Çürük
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

2002 ve 2003 Yıllarında Çocuk Hastaların Kan Kültürlerinin Değerlendirilmesi
Gönül Şengöz, Handan Gülten, Semra Batı Kutlu, Gülistan Altay, Şemsi Nur Karabela, Filiz Yıldırım, Kadriye Yaşar, Özcan Nazlıcan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Reaktif Artritli Hastalarda Chlamydia trachomatis' in Araştırılması
İsmail Tosun, Tamer Şanlıdağ, Sinem Akçalı, Beril Özbakkaloğlu
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Miyokard İnfarktüsü Geçiren Hastalarda Chlamydia pneumoniae Antikorlarının Araştırılması
Ümran Öztürk Yılmazer, Ali Ağaçfidan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Anti-Nükleer Antikorların (ANA) Araştırılması ve Saptanmasında Kullanılan Teknikler
Zeki Yumuk, Şeyda Çalışkan, Sibel Gündeş, Ayşe Willke
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Mersin Kurdali Gecekondu Mahallesinde Yaşayan Ailelerde Barsak Parazitlerinin Araştırılması
Gülay Börekçi, Feza Otağ, Belkıs Karataş, Ayşe Özcan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Köpeklerde Barsak Florasının, Barsak Parazitlerinin Araştırılması ve Çocuk Parklarındaki Kumların Dışkı ile Kontaminasyonundaki Rollerinin İncelenmesi
Gökhan Şengür, Yaşar Ali Öner
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Nozokomiyal İnfeksiyon Etkeni Mikroorganizmalarda Antibakteriyel Direnç
Hatice Hasman, Birsen Durmaz Çetin
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sifilizin Serolojik Tanısı
Gülseren Aktaş
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
AIDS'li Bir Hastada Belirlenen İzosporiyaz Olgusu
Özden Büyükbaba-Boral, Hayriye Uysal, Servet Alan, Ergene Büget, Özcan Nazlıcan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim