Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2005, Cilt 35, Sayı 1, Sayfa(lar) 005-009
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İnsan Adenovirus İzolatı ile İnfekte HEp-2 Hücrelerinde Programlanmış Hücre Ölümü
Zafer Yazıcı1, Hüseyin Baskın2, Yasemin Baskın3
1Ondokuz Mayıs University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Virology, Samsun
2Dokuz Eylul University, School of Medicine, Department of Microbiology and Clinical Microbiology, İzmir
3Dokuz Eylul University, School of Medicine, Oncology Institute, İzmir
Anahtar Sözcükler: Adenovirus, apoptosis, HEp-2 hücre kültürü, infeksiyon

Adenovirus infeksiyonu süresince , çeşitli viral proteinler programlanmış hücre ölümünü (PHÖ) stimule veya inhibe ederler. Bu çalışmada, bir çocuğun gaita numunesinden adenovirus izole edilmiştir. Lateks Aglutinasyon (LA) testi ile tanımlanan adenoviral antijenler, HEp-2 hücre kültürlerinde üretilmiştir. Hücre kültürüne inokule edilen adenovirus, direkt floresans (DFA) testi ile doğrulanmıştır. PHÖ' nün belirlenmesi amacıyla D.A.P.I ile nüklear boyama yöntemi uyarınca morfolojik kriterlere göre yapılmıştır. Adenovirusun sitopatojenik etkileri, infeksiyondan sonraki 36 saat süresince izlenmiştir. İnfeksiyon sonrası 24 saatte DAPI belirlemeleri, adenovirus izolatının HEp-2 hücrelerinde PHÖ'nü indüklediğini göstermiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim