Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2005, Cilt 35, Sayı 1, Sayfa(lar) 050-056
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Mersin Kurdali Gecekondu Mahallesinde Yaşayan Ailelerde Barsak Parazitlerinin Araştırılması
Gülay Börekçi1, Feza Otağ2, Belkıs Karataş1, Ayşe Özcan1
1Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Mersin
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin
Anahtar Kelimeler: Barsak parazitleri, aile içi bulaş, Mersin-Kurdali mahallesi
Özet
Bu çalışmada, Mersin-Kurdali gecekondu mahallesindeki 76 aile (Toplam 466 kişi) basit rasgele örnekleme yöntemiyle seçilerek barsak parazitleri ve aile içi bulaşın belirlenmesi amaçlanmıştır. Ailelerin tümünün içme suyunu şehir şebeke suyundan temin ettiği, bunların %22.4'ünün tuvalet, %25'inin lavabo, %38.2'sininde evinde sabun bulunmadığı, ortalama 190±9.17 milyon Türk Lirası aylık gelire sahip olduğu ve %51.3'ünün kuru baklagiller ve sebze ile beslendiği belirlenmiştir. Formalin-eter çöktürme yöntemi uygulanan örneklerin %39.3'ünde parazit görülmüştür. En sık saptanan parazitler sırasıyla Giardia intestinalis (%37), Entamoeba coli (%19), Entamoeba histolytica/dispar (%14) ve Hymenolepis nana (%11) olmuştur. Ailelerin %71.1'inde en az bir kişide parazit görülmüştür. Aile içi bulaşma oranı, ailelerin tümünde %36.4, çocuklarda %41.3 olarak bulunmuştur. Ailedeki kişi sayısı artıkça bulaşma oranının da arttığı görülmüştür. Ailedeki çocuk sayısı 7 ve üzerinde olan ailelerde, 1-3 çocuğu olan ailelere göre parazit görülme sıklığının arttığı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Tuvaleti dışarıda olan ve lavabosu olmayan ailelerde parazit görülme sıklığı yüksek saptanmış ancak fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç olarak bu bölgede paraziter infeksiyonların önemli bir sağlık sorunu olduğu saptanmıştır. Bu hastalıklarla mücadelede topluma dayalı çalışmaların multidisipliner bir yaklaşımla ele alınması gerekmektedir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim