Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2005, Cilt 35, Sayı 1, Sayfa(lar) 073-079
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Sifilizin Serolojik Tanısı
Gülseren Aktaş
İstanbul Universitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Sifiliz, serolojik tanı, doğrulama testi

Sifiliz tanısının doğru ve hızlı konulmasında, kullanılan serolojik tanı testler önemli bir yeri vardır. İnfeksiyonun serolojik tanısı için önce Venereal Diseases Research Laboratory (VDRL) veya Rapid Plasma Reagin (RPR) gibi non-treponemal testler kullanılır. Eğer sonuç pozitif ise bu Treponema pallidum Hemagglutination Assay (TPHA) veya Fluorescent Treponemal Antibody Absorption (FTA-ABS) gibi treponemal antijen ile hazırlanmış spesifik bir treponemal test ile doğrulanır. VDRL ve TPHA testleri birbirlerini tamamlayan testlerdir ve bu iki testin birlikte kullanımı infeksiyonun tüm safhalarının tanımlanmasında veya infeksiyonun eliminasyonunda en doğru sonucu sağlar. Bunun için Avrupa'da VDRL ve TPHA testleri yaygın şekilde tarama testleri olarak birlikte kullanılmaktadır. FTA-ABS testi genellikle tarama testlerinde pozitif sonuç vermiş örneklerde doğrulama testi olarak kullanılmaktadır. Maalesef, VDRL ve TPHA testleri kolaylıkla otomatize edilemezler ve FTA-ABS testi ise yoğun emek ve zaman gerektiren bir testtir. T.pallidum a karşı oluşmuş antikorların tanımlanmasında kullanılan Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) testleri, kolayca otomatize edilebilmeleri, objektif olarak değerlendirmeye olanak sağlamaları gibi bazı üstünlükleri sunmaktadır. Western blot (WB) testi, FTA-ABS testi kadar duyarlı ve daha özgüldür. Bundan dolayı özellikle kesin tanıya gidilemeyen serum örneklerinde FTA-ABS testine alternatif olarak kullanılabilecek diğer bir doğrulama testidir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim