Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2005, Cilt 35, Sayı 1, Sayfa(lar) 040-044
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Anti-Nükleer Antikorların (ANA) Araştırılması ve Saptanmasında Kullanılan Teknikler
Zeki Yumuk1, Şeyda Çalışkan1, Sibel Gündeş2, Ayşe Willke1
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli
Anahtar Sözcükler: Antinükleer antikor

Bu çalışmanın amacı, otoantikor testleri konusunda elde edilen tecrübeleri, bu alanda çalışan araştırmacılara aktarmaktır. Bu amaç için, yaklaşık iki yıllık otoantikor test sonuçları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Laboratuvarımızda bu süre zarfında, 2869 serumda ANA testi çalışılmıştır. Serumların 810 tanesinde ANA pozitif (%28,2) bulunmuştur. ANA pozitif 208 serumda anti- ENA testi çalışılmıştır, bunlardan 126 (%60,5) tanesinde antijen tipi belirlenebilmiştir. ANA negatif bulunan 313 olgunun ise yanlızca 4 (%1,3) tanesinde anti-ENA pozitif bulunmuştur. Otoantikor test sonuçlarına zaman zaman güvensizlik olmakla birlikte, klinik ve laboratuvar arasındaki iletişim ve testi değerlendiren hekimin deneyiminin bu güvensizliğe çözüm getirebileceği düşünülmektedir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim