Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2005, Cilt 35, Sayı 1, Sayfa(lar) 010-015
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Bruselloz İçin Yeni Bir Deneysel Hayvan Modeli
Zeki Yumuk, Şeyda Çalışkan, Devrim Öztürk Dündar, Volkan Dündar
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli
Anahtar Sözcükler: Bruselloz, tedavi, hayvan deneyi, doğal bulaş

Bruselloz insanlara hayvanlardan geçen ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde sık görülen bir infeksiyondur. Hastalığın tedavisinde ikili antibiyotik kombinasyonu önerilmektedir. Hayvan deneyleri ile bazı antibiyotiklerin etkili olduğu gösterilmiş olmasına rağmen, bu sonuçlar klinikteki yüksek relaps oranlarıyla örtüşmemektedir. Bu nedenle uygulanmakta olan hayvan modelinin gözden geçirilmesi gerektiği düşünülerek, halen kullanılan intraperitoneal bulaşma yoluna alternatif, doğal bulaşma yolu denenmiştir. Bunun için Wistar sıçanlar kilolarına göre eşleştirilerek iki gruba ayrılmış, eşlerden biri vektör, diğeri hedef sıçan grubuna dahil edilmiştir. Her kafesteki vektör sıçana intraperitoneal yolla B.melitensis injekte edilmiş ve vektör sıçanın hedef sıçana infeksiyonu bulaştırabilmesi için 7 gün eşler aynı kafeste tutulmuştur. Bu sürenin sonunda hedef gruptaki sıçanların hepsine bulaşma olduğu görülmüştür. Sonuç olarak deneysel bruselloz çalışmalarında kullanılan hayvan modelinde bulaşma yolu olarak doğal yol kullanılmasının, klinik sonuçlarla daha iyi örtüşecek veriler elde edilmesini sağlayacağı düşünülmektedir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim