Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2005, Cilt 35, Sayı 1, Sayfa(lar) 016-019
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ebelik-Hemşirelik Öğrencilerinin Burunlarında Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Kolonizasyonunun Araştırılması
Müge Oğuzkaya Artan, Gülsüm Nihal Çürük
Erciyes Üniversitesi, Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Kayseri
Anahtar Sözcükler: Staphylococcus, metisilin direnci, kolonizasyon

Bu çalışmada Erciyes Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksek Okulu Ebelik-Hemşirelik bölümü öğrencilerinden %85'inin, klinik stajları esnasında, burunlarında Staphylococcus aureus taşıyıcılığı ve metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) kolonizasyonu araştırılmıştır. Burunlarında kolonizasyon saptanan öğrencilerin staj yaptıkları kliniklere göre dağılımı incelenip hastanede stajı olmayan 21 öğrencinin sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Hastane ortamında bulunan stajyer öğrencilerden beşinde (%5,9) hastane ortamında bulunmayan öğrencilerden birinde (%4,8) S.aureus burun taşıyıcılığı saptanmıştır. İzole edilen altı S.aureus suşunun birinde (%16.7) metisiline direnç bulunmuştur.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim