Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2004, Cilt 34, Sayı 4, Sayfa(lar) 244-247
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Yara ve Abse Örneklerinden İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Antibiyotiklere Duyarlılıklarındaki Üç Yıllık Değişim
Birsen Durmaz Çetin1, Nuran Özcan2, Mehtap Oktar1, Hatice Hasman1, Mustafa Gül2
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuarı, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
Anahtar Kelimeler: Pseudomonas aeruginosa, antibiyotik direnci
Özet
Ocak-Aralık 2002 tarihleri arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuarına gönderilen yara ve abse örneklerinden izole edilen 100 Pseudomonas aeruginosa suşunun antibiyotiklere direnç oranları araştırılmıştır. Aynı zamanda bu direnç oranlarının 1999 yılında hastanemizde yapılmış olan ve aynı grup örnekten izole edilen P.aeruginosa suşlarındaki direnç oranları ile karşılaştırılarak direnç paternindeki değişiminin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Pseudomonas suşlarının antibiyotik duyarlılıkları NCCLS önerileri doğrultusunda disk diffüzyon metoduyla araştırılmıştır. Çalışmamızda P.aeruginosa suşlarında antibiyotiklere karşı direnç oranının yüksek olduğu gözlenmiştir. En yüksek direncin sefepim, seftazidim ve karbapenemlere karşı, en düşük direncin ise netilmisin, amikasin, siprofloksasin ve tobramisine karşı geliştiği saptanmıştır. Çalışmamızda P.aeruginosa'larda 1999 ve 2002 yılları arasındaki direnç değişim oranları karşılaştırıldığında belirgin bir direnç artışı görülmüştür.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim