Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2004, Cilt 34, Sayı 4, Sayfa(lar) 233-237
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Saptanan Nozokomiyal Kateter İnfeksiyonları Etkenlerinde Antibiyotiklere Direnç
Hatice Hasman1, Birsen Durmaz Çetin1, Nuran Özcan2, Alper Gündüz1, Hülya Kımıl3
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuarı, İstanbul
3Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Kateter infeksiyonları, antibiyotiklere direnç

Çalışmamızda Ocak 2000-Ekim 2002 tarihleri arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde takip ve tedavi edilen 198 olguda saptanan kateter infeksiyonları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Bu infeksiyonlardan izole edilen nozokomiyal infeksiyon etkenlerinde antibakteriyel direnç oranlarının çok yüksek olduğu, imipenem, siprofloksasin ve sefepimin diğer geniş spektrumlu ajanlara göre daha etkin oldukları gözlenmiştir. Sonuç olarak, uygun tedavi protokollerinin oluşturulması ve etkenlerde çoklu direnç gelişiminin önlenmesi için her birimin kendi direnç paternini belirlemesi gerektiği vurgulanmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim