Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2004, Cilt 34, Sayı 4, Sayfa(lar) 211-214
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
Staphylococcus aureus'un İdentifikasyonunda Kullanılan Üç Metodun Değerlendirilmesi
Banu Bayraktar1, Dilek Yıldız2, Emin Bulut1, Şeyda Öcalmaz2, Engin Seber2
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarı, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
Anahtar Kelimeler: Staphylococcus aureus, identifikasyon, tüp koagülaz, DNaz, Staphaurex, ID32 Staph
Özet
Bu çalışmada Staphylococcus aureus identifikasyonunda kullanılan DNase, Staphaurex ve ID32 Staph metodları karşılaştırılmıştır. 80 stafilokok izolatı çalışmaya dahil edilmiştir. Sitratlı tavşan plazması ile yapılan tüp koagülaz testi referans metod olarak kullanılmıştır. Genel olarak tüm metodlar birbiriyle uyumlu sonuçlar vermiştir. Yöntemlerin duyarlılık ve özgüllükleri sırasıyla DNaz için %96,7 ve %94,7; Staphareux için %95 ve %84,2; ID32 Staph için %94,6 ve %100 olarak bulunmuştur.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim