Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2004, Cilt 34, Sayı 4, Sayfa(lar) 248-252
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Yoğun Bakım Ünitesinden İzole Edilen Karbapeneme Dirençli Pseudomonas aeruginosa Suşlarında Metallobetalaktamaz Üretiminin Araştırılması
Banu Bayraktar1, Dilek Yıldız2, Emin Bulut1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarı, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Metallobetalaktamaz (MBL), Pseudomonas, antibiyotik direnci

Kasım 2002-Kasım 2003 tarihleri arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma hastanesi yoğun bakım ünitesinden izole edilen karbapeneme dirençli Pseudomonas aeruginosa izolatları prospektif olarak toplanmıştır. Farklı hastalardan izole edilen 27 suş değerlendirilmiştir. Meropenem(MP) ve imipenem(IP) için minimal intibitör konsantrasyonları (MİK) Etest ile saptanmıştır. Suşların, seftazidim (CAZ), aztreonam( ATM), piperasillin+tazobaktama (TZP) duyarlılıkları disk diffüzyon metoduyla belirlenmiştir. Metallo beta-laktamaz (MBL) taraması Etest yöntemiyle yapılmış ve 27 suştan 17'sinde MBL pozitif bulunmuştur.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim