Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2004, Cilt 34, Sayı 4, Sayfa(lar) 248-252
[ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Investigation of Metallo beta-lactamase Production in Carbapenem resistant Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated in Intensive Care Unit
Banu Bayraktar1, Dilek Yıldız2, Emin Bulut1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarı, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
Keywords: Metallobetalactamase (MBL), Pseudomonas, antibiotic resistance

From November 2002 to November 2003 carbapenem resistant Pseudomonas aeruginosa strains isolated from intensive care unit were collected prospectively. Twenthy seven nonduplicated isolates were evaluated. MIC values of meropenem (MP) and imipenem (IP) were detected by Etest. Ceftazidime( CAZ), aztreonam( ATM), piperasillin+tazobactam (TZP) susceptibilities of starins were determined by disk diffusion test. Screening for metallo beta-lactamase (MBL) production was carried out in these isolates by Etest. Seventen strains out of 27 were found as MBL producers.

[ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim