Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2004, Cilt 34, Sayı 4, Sayfa(lar) 262-272
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
İntestinal ve Ekstraintestinal İnfeksiyonların Bir Etkeni: Aeromonas
Orhan Baylan, Sertaç Yılmaz
Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Askeri Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
Anahtar Kelimeler: Aeromonas, intestinal infeksiyon, ekstraintestinal infeksiyon
Özet
Aeromonas türleri, Gram negatif, oksidaz pozitif, sporsuz, polar kirpikli, karbohidratları fermente eden, fakültatif anaerop çomaklardır. Doğal su ortamlarında bulunabildikleri gibi hayvanların normal florasında da saptanırlar. Aeromonasların identifikasyonlarındaki gelişmeler oldukça farklı infeksiyon gruplarında farklı türlerin insan patojeni olarak saptanabilmelerini olanaklı kılmıştır. En yaygın görülen klinik tablo gastroenterit olup son yıllarda artan bir şekilde ekstraintestinal infeksiyonları bildirilmektedir. Virülans mekanizmaları hala kesin bilinmemektedir. Ampisilinli kanlı agar veya diğer selektif besiyerlerinin kullanılmasıyla dışkıdan izole edilebilirler. Gelişen akut ishal, bağışık sistemi yeterli hastalarda genellikle kendi kendini sınırlamaktadır. Çocuklar, bağışık yetmezliği olan veya kronik hastalar ko-trimoksazol veya kinolonlar ile tedavi edilebilir. Beta laktam içeren antimikrobiyaller, Aeromonasların beta laktamaz üretmelerinden dolayı, tercih edilmez.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim