Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2004, Cilt 34, Sayı 4, Sayfa(lar) 277-285
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
Sıtma
Nurittin Ardıç1, Vedat Turhan2
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İstanbul
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İstanbul
Anahtar Kelimeler: Sıtma, plasmodium
Özet
Sıtma çok eski çağlardan beri bilinen, ciddi morbidite ve mortaliteye yol açan bir hastalıktır. Dünyada sıtma nedeniyle her yıl iki milyonun üzerinde insan ölmektedir. Bu derlemede sıtmanın önemi, etyolojisi, klinik bulguları, laboratuvar tanısı, tedavisi, korunma ve gelinen durum irdelenmiştir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim