Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2002, Cilt 32, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 174-176
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Hastanede Yatan Hastaların İdrar Örneklerinden İzole Edilen Gram Negatif Çomakların Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Salih Cesur, Fahrettin Albayrak, Davut Özdemir, Zekeriya Kolcu, Emin Tekeli
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
Anahtar Sözcükler: Gram negatif çomak, antibiyotiklere duyarlılık

Bu çalışmada, yatan hastalara ait idrar örneklerinden izole edilen E. coli, Klebsiella türleri ve Pseudomonas aeruginosa suşlarının ampisilin, amoksisilin / klavulanik asit, seftriakson, sefotaksim, siprofloksasin, amikasin, trimetroprim / sulfametoksazol ve imipenem gibi antibiyotiklere in vitro duyarlılıkları disk diffüzyon yöntemi ile incelenmiştir.

Suşlarda ampisilin ve trimetoprim / sulfametoksazole direnç oranı yüksek olarak bulunmuştur. Karbapenemler, kinolanlar ile 3. ve 4. kuşak sefalosporinler suşlara en etkili antibiyotikler olarak belirlenmiştir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim