Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2002, Cilt 32, Sayı 3-4
•   Derleme
Orijinal Araştırma
Üriner Sistem İnfeksiyonlarından İzole Edilen Bakterilerin Çeşitli Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Ülkü Altoparlak, Ahmet Özbek, Ferda Aktaş
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Hastanede Yatan Hastaların İdrar Örneklerinden İzole Edilen Gram Negatif Çomakların Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Salih Cesur, Fahrettin Albayrak, Davut Özdemir, Zekeriya Kolcu, Emin Tekeli
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Rahim İçi Aracı Olan ve Olmayan Vaginal Akıntılı Olgularda Bakteriyel Vaginoz ve Gardneralla vaginalis Görülme Sıklığı
Selma Yegane Tosun, Ümit Sungurtekin (İnceboz), Güney Karakartal
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Kan Kültürlerinde Mikroskopik İncelemenin Önemi
Çiğdem Kuzucu, Melek Ayan, Bengül Durmaz
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Kan Örneklerinden İzole Edilen Mikroorganizmalar
Fatma Köksal, Mustafa Samastı
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Isparta İli Kesme Köyünde 15-60 Yaş Arası Gönüllülerde Boğaz Sürüntü Örneklerinin İncelenmesi
Ali Kudret Adiloğlu, Rabia Can, Selçuk Kaya, Buket Cicioğlu-Arıdoğan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Kistik Fibroz ve Diğer Alt Solunum Yolu İnfeksiyonlarından İzole edilen Pseudomonas aeruginosa Kökenlerinin Çeşitli Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Pınar Çıragil, Güner Söyletir, Burçin Şener, Zayre Erturan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Karbapenem ve Diğer Betalaktam Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Salih Cesur, Fahrettin Albayrak, Serhat Birengel, Zekeriya Kolcu, Emin Tekeli
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Hastanede Yatarak Tedavi Gören Hastalardan Soyutlanan Gram Negatif Bakterilerde Genişlemiş Spektrumlu ve İndüklenebilir Kromozomal Beta-laktamaz Sıklığı
Otku Kandemir, Gülden Ersöz, Elif Şahin, Ali Kaya
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde İzole Edilen Enterokok Türleri ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Aynur Karadenizli, Fetiye Kolaylı
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Manisa Bölgesinde Soyutlanan Salmonella ve Shigella Suşlarının Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Turan Gündüz, Özlem TÜnger, Süheyla Sürücüoğlu, Beril Özbakkaloğlu
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Clostridium difficile İnfeksiyonu Ön Tanılı Hastaların Dışkı Örneklerinde Toksin A ve B'nin Belirlenme Sıklığı
Özden Büyükbaba Boral
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Mikobakteriyoloji Laboratuvarında İncelenen Örneklerin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Gani Orhan, Yasemin Zer, İclal Balcı, Ayşen Bayram, Gülhan Korkmaz
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Yoğun Bakım Ünitesindeki Hastalardan İzole Edilen Candida Suşlarının İdentifikasyonu ve Antifungal Duyarlılıkları
Yasemin Zer, İclal Balcı
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Maya Türlerinde Slime Faktörü ve Proteinaz Aktivitelerinin Araştırılması
Serpil Gülenç, Aynur Karadenizli, Fetiye Kolaylı, Recep Bingöl
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İmmun Sistem Yetmezlikli Hastalarda Mantar İnfeksiyonları (Dört olgu nedeniyle)
Yıldız Yeğenoğlu, Dilek Şatana, Zayre Erturan, Muammer Kiraz, Meltem Uzun, Özdem Anğ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Çocuklarda ve Kadınlarda Cytomegalovirus ve Herpes Simplex Tip 2 Antikorlarının Araştırılması
Mine Turhanoğlu, Eralp Arıkan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

HGV RNA'nın Saptanmasında Touchdown-PCR'ın Önemi
Ayhan Pekbay, Meryem Çetin, Abdülkerim Bedir, Ahmet Saniç, Murat Günaydın
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Dışkı Örneklerinin Parazitolojik İnceleme Sonuçları
Emine Küçükateş, Bekir Kocazeybek, Hüseyin Çakan, Haşim Mutlu
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İlkokul Çocuklarında Parazit İnfeksiyonları ve Büyümeye Etkisi
Zarife Kavlak, Gülçin Bozkurt, Hülya Üstündağ, Yaşar Ali Öner
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

An Investigation of Efficacy of Pyrethrin+Piperonyl Butoxide (Kwell-P) to Pediculus humanus capitis
Süleyman Yazar, Nazmiye Altıntaş, İzzet Şahin
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Üropatojen Klebsiella Suşlarının Serotiplendirilmesi, Siderofor Sentezi, Serum Direnci ve Genişlemiş Spektrum Beta- Laktamaz Tayini
Mine Anğ-Küçüker, Ömer Küçükbasmacı, Mehmet Tekin, Didem Akbulut, Özden Büyükbaba-Boral, Özdem Anğ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Salmonella enteritidis Suşlarında Hemaglutinasyon Etkinliği ve Fimbriyalar
Ayten Kimiran, Mine Anğ Küçüker
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Kaynak Sularının Giardia ve Cryptosporidium Yönünden İncelenmesi
Fatma Köksal
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Salmonella typhi ve İnsan Makrofaj Etkileşimlerinin Live/ Dead BacLightTM Boyama Yöntemi ile Gösterilmesi
Bora Ekinci, Ahmet Yılmaz Çoban, Belma Durupınar
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Kobaylarda Klebsiella pneumoniae ile Oluşturulan Pnömoni Modelinde Sefodizim ve Sefpirom Etkinliklerinin Karşılaştırılması
Nevriye Gönüllü, Ömer Küçükbasmacı, Özden Büyükbaba Boral, Gülseren Aktaş, Hayriye Kırkoyun uysal, Nilgün Dinçer Sahip, Mine Anğ Küçüker, Özdem Anğ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Extraction of Aspergillus niger van Tieghem, an Allergenic Microfungus, and Application of Toxicity Test
Günay Çolakoğlu
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
KIA ve Triptofanlı Buyyon Besiyerindeki Biyokimyasal Özelliklerine Göre Enterik Bakterilerin Tanımlanmasında Klasik Yöntemlerin Modifikasyonu
Halil YAZGI
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Ürogenital Mikobakteri İnfeksiyonları
Atila Tatlışen
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

The Use of Bacteriocins Produced by Lactic Acid Bacteria in Food Biopreservation
Özlem Osmanağaoğlu, Yavuz Beyatlı
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Balık Zoonozları
Ayşegul Kubilay, Fatma Arık
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Brusella Orşiti: İki Olgu Nedeniyle
Emel Türk Arıbaş, Abdullah Yılmaz
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim