Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2002, Cilt 32, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 225-229
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Mikobakteriyoloji Laboratuvarında İncelenen Örneklerin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Gani Orhan, Yasemin Zer, İclal Balcı, Ayşen Bayram, Gülhan Korkmaz
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep
Anahtar Sözcükler: Mycobacterium antituberculosis, tüberkiloz ilaç, duyarlılık

Çalışmamızda Mayıs 1998 - Mayıs 2001 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Mikobakteriyoloji Laboratuvarına tüberküloz ön tanısı ile gönderilen 2710 klinik örneğe ait sonuçlar retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Örneklerden Ehrlich Ziehl Neelsen yöntemi ile yapılan boyamada aside-dirençli bakteriler aranmış ve pozitiflik oranı % 4.76 olarak bulunmuştur. Gelen tüm örneklere homojenizasyon ve dekontaminasyon işlemi uygulandıktan sonra BACTEC 460 sisteminde, kültürleri yapılmış üreme olanların aynı yöntemle antitüberküloz antimikrobiklere duyarlılıkları incelenmiştir. İncelenen materyallerde balgam % 47.6 ile ilk sırada yer almaktadır. İncelenen 2710 materyalin 229'unda (% 8.45) Mycobacterium tuberculosis kompleksi üremiş, altı (% 0.22) hastada ise MOTT basili tespit edilmiştir. Üreme görülen örneklerin 201'ine antimikrobiyal duyarlılık testi yapılmış olup, 82 (% 40.79) suşta tekli/çoklu direnç görülmüştür. Tek ilaca dirençte (% 13.93) ile izoniyazid ilk sırada bulunmakta, onu etambutol (% 3.48) , rifampisin (% 2.98) ve streptomisin % 1.99 izlemektedir. Onaltı suşta (%7.96) ikili ilaca, 19 suşta (% 9.45) üçlü ilaca, 2 suşta % 0.99 ise dört ilaca birden direnç görülmüştür. Laboratuarımıza tüberküloz ön tanısı ile gelen hasta sayısında önceki yıllara göre artış gözlenmesine karşın, üreme ve direnç oranlarında artış gözlenmemiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim